Sound

The News From Nowhere

Rob Wilfort (Gavin & Stacey, Wolf Hall) sydd yn arwain y cast mewn sioe yn llawn sgetshis deifiol sydd yn agor y drws ar fywyd gwledig cyfoes gan ddryllio’r safbwynt metropolitanaidd o’r hyn sydd yn cynrychioli bywyd gwledig. Gwrandewch ar yr hyn sydd yn gwneud i’r werin chwerthin yn y llefydd prydferth da chi’n gyrru drwyddo ar y ffordd i rywle arall.
Os ydych chi’n credu’ch bod yn gwybod am fywyd yn y wlad, ymlaciwch a pharatowch i gael ei addysgu gan...   The News From Nowhere