Etifeddiaeth i BBC Radio Cymru

Ar achlysur canmlwyddiant marwolaeth yr addysgwr, awdur a hanesydd  Syr O.M.Edwards, mae ei or-wyres, Mari Emlyn yn mynd ar daith emosiynol i ganfod pa gyflyrrau iechyd y gallai hi fod wedi eu hetifeddu gan O.M a’i wraig Elin. Nid yw’r canfyddiadau ar hyd y daith bob tro yn hawdd a bu’n dipyn o siwrne.

 • OM Elin a'r plant
 • Beryl Griffiths a Mari o flaen Brynraber, hen dy OM ac Elin Yn Llanuwchllyn
 • Hazel Walford Davies a Mari ger ty Hazel
 • Llun actorion a'r criw yn recordio'r llythyrau yn Galeri, Caernarfon
 • Mari gyda arwydd gorsaf Rhydychen y tu ol iddi
 • Mari o flaen 15 Museum Terr un o'r llefydd y bu OM yn byw yn Rhydychen
 • Mari wrth giat mynwent y Pandy Llanuwchllyn gyda Neuadd Wen yn sbecian yn y pellter
 • Mari ym mynwent y Pandy ger bedd OM, Elin ac Ab Owen gyda Neuadd Wen yn glir y cefndir
 • Mari yng nghoed Siambre Duon 1
 • Mari yng nghoed Siambre Duon 2
 • Mari yng ngorsaf Rhydychen